Faglitteratur / Medisin / Helse, 1 - 150 of 248
Katalog 1-9. London 1896-98. 8vo. 96,36,88,39,60,104,63,36,15 s. Meget rikt illustrert. Orig.hefter med omslag sammenbudet i priv. granitolbd. Noen få sider med understrekninger i teksten. *Kataloger med tannlegeutstyr. Inneholder: Hand Instruments. / Impression Trays and Materials for Impressions. / Coffer-Dam Appliances etc. / Mineral Teeth, Filling Materials and Dental Rubbers. / Dental Engines and All Kinds of Engine Instruments and Appliances. / Vulcanizers etc. / Instrument Cases and Extracting Forceps. / Electrical Apparatus. / Ground Mineral Inlays. Engelsk.
NOK: 500,00  Boknr: 615671
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1895. (A.W. Brøggers Bogtrykkeri). Stor 8vo. 270 s. + plansjer, delvis foldede og delvis i litografert i farver. Portrett som frontespice. Samt. skinnryggbd. med ryggtittel i gullpreg. Slitt ved øvre kapitél, forøvrig pen. * Heri bl.a.: A. Wille: Om Erhvervsudygtighed efter simple frakturer.(4 s.), A. Malthe: Ovariotomistatistik (ca. 41 s.), Unger-Vetlesen: Subkutane Saltvandsinfusioner (5 s.), S. Laache: Om Perkussion af Hjertet (ca. 17 s.), F.G. Gade: Primært Carcinoma giganto-cellulare caudæ pancreatis (ca. 11 s.), Kr. Grøn: Tre Tilfælde af Nyresarkom (8 s.), Jervell: Fire Tilfælde af Aktinomykose, udgaaende fra Mundhulen (12 s.), Axel Holst: Om Kjedekokker og Yverbetændelser hos Kjør som Aarsag til akut Mavetarmkatarr hos Mennesker (ca. 23 s.), Kr. Thue: Medfødt Mangel af Galdeblære og Udførselsgange for Galden (ca. 14 s.), Rudolf Krefting: Om "chancre mixte" (6 s.), Johan Nicolaysen: Et Tilfælde af progredient Peritonit efter Colonperforation helbredet ved Laparotomi (ca. 19 s.), Peter F. Holst: Et Tilfælde af Somnambulisme (ca. 17 s.), Julius Nicolaysen jnr.: Et Tilfælde af Menstruationsexantem. Lichen menstrualis (4 s.), Einar Kjerschow: Sprængvirkning ved Skud paa kort Afstand (9 s.), Oscar Semb: Om "missed abortion" (9 s.), Jens Bugge: Om medfødt Tuberkulose (ca. 25 s.) og Francis Harbitz: Om atypiske krupøse Pneumonier, specielt om Streptokokpneumoni (ca. 20 s.). Norsk (Bokmål).
NOK: 700,00  Boknr: 7207325
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1968. (Utgitt av Norsk Sykepleierforbund). 4to. 119, (2) s. + billeplansjer. Orig. bd. med vareomsl. Liten rift i vareomsl. * Bergljot Larsson (1883-1968) stiftet i 1912 Norsk Sykepleierforbund, og var dets første formann (1912-35). Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7207294
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

8vo. 57 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5057071
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1981. (Dreyer). 4to. 235 s. Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 7046612
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Faksimileutg. Oslo 1970. 8vo. 55 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5041631
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stavanger 1919. 8vo. 170 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5057154
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1984. 8vo. 297 s. Orig. omsl. Slitt eksemplar. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5063551
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1932. 8vo. 163 s. Uten omsl. liten rift i tittelbl. Svakt skjolder på førtse og siste side. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7214219
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2004. 4to. 272 s. Rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 418049
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

No. 28-49+52/1934 (årg. 3), No. 30/1935, No. 21+27+29-35+35-52/1936. Göteborg 1934-36. (Off. organ for Järnringen). 4to. Meget rikt illustrert. Priv. helgranitolbd. med orig. omsl. medbundet. Pen. * Det svenske helsetidsskriftet "Frisksport" begynt å komme i 1932 etter at frisksportforbundet "Järnringen" var stiftet året før. Fra og med nr. 33 / 1936 gikk det sammen med tidsskriftet SWING, og ble hetende "Frisksport med Swing". Forbundet eksisterer fortsatt. Svensk.
NOK: 300,00  Boknr: 7203865
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Moss 1993. 8vo. 72 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5085965
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Moss 1994. 8vo. 76 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5085966
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-II. 2.udgave. København 1996. (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck). 4to. 2281+Index s. Meget rikt illustrert, også i farver. Orig. helsjirtingbd. Pen. Dansk.
NOK: 950,00  Boknr: 601454
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Christiania 1839. (Trykt hos Johan Krohn). 8vo. 16 s. Orig. omsl. Svakt slitt og plettet. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 612096
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(Kurbadets vennen). 4to. 135 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5078682
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1972. 4to. 479 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5041622
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1988. Tverr-8vo. 48 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5063226
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1982. 8vo. 320 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5032863
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1.-8. Jahrgang. (Komplett rekke). Nachdruck. Arlesheim 1981. (Originaltrykk: 1926-40). 8vo. Illustrert. Orig. omsl. Litt notater med blyant. Tysk.
NOK: 900,00  Boknr: 206865
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-VII. Oslo 1953-60. Leks. 8vo. Rikt illustrert. Orig. brune skinnbd. Skinnet svakt slitt. *Inneholder personalbiografier m/portretter. Norsk (Bokmål).
NOK: 700,00  Boknr: 37201
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.utgv. 5.oppl. Oslo 1998. 8vo. 349 s. Figurer i teksten. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 66206
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Første Bind. Kjøbenhavn 1847. (Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). 8vo. VIII, (2), 706 s. Priv. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler. Ryggen bleket. Svakt slitte hjørner og kapitéler. Pen materie. Stempler. * Første bind i dette viktige tidsskrift, redigert av den i dansk åndsliv, nærmest allestedsnærværende historiker, litteraturkritiker og utgiver Christian Molbech (1783-1857). Heri bl.a.: "Er Carl den Tolvte falden ved Snigmord? En historisk-kritisk Undersøgelse af Dr. C. Paludan-Müller" (128s.), "Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet, i det 16de Aarhundrede, af Etatsraad P.V. Jacobsen" (ca. 107 s.), "Et Bidrag til at oplyse Apothekernes Oprindelse og de ældste Apothekerprivilegiers Beskaffenhed i Danmark, af Dr. F.V. Mansa" (14 s.), "Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke-Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed. ... af Cand. Carl Säve" (ca. 32 s.), m.m. (Jfr. Erslew Suppl. II, 385). Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 7206381
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. 264 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5056051
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1994. 8vo. 60 s. Rikt illustrert i farver. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 50,00  Boknr: 5042532
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Berkeley 1978. (Published by And/Or Press). 4to. 479, (1) pp. Richly illustrated in black and white. Publ. softcover. Minor tears and spots, otherwise a good copy. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 7208021
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Virginia 1996. 4to. 1152 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 5059943
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

New York 1990. 4to. 1378 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 5059942
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondheim 1967. 4to. 115 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. *Trykket i 500 eksemplarer hvorav dette er nr. 50. Norsk (Bokmål).
NOK: 230,00  Boknr: 98951
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

London 1986. 4to. 256 s. Rikt illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 5060907
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Byglandsfjord 1944. (Alværns Programtjeneste). 4to. 26 s. Illustrert. Orig. omsl. *Med to vedlegg: FLYVEBLAD: "Bort med Tobakken". / BLAD: Rein Luft. Organg for anti-tobakksbevegelsen i Norge. Nr. 7-8. 27.årgang 1941. 8 s. Norsk (Bokmål).
NOK: 385,00  Boknr: 204075
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1949. 8vo. 392 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 70,00  Boknr: 5041916
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1998. 8vo. 556 s. Figurer i teksten. Orig. kartonert innbd. Ryggen falmet. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 617509
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1990. 8vo. 211 s. Orig. bd. med vareomsl. Rift i vareomslaget. Norsk (Bokmål).
NOK: 90,00  Boknr: 57604
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2006. Tverr-8vo. 288 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 607509
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 1968. (Pax 129). 8vo. 117 s. Billedplansjer, delvis i farver. Orig. omsl. Delvis uoppskåret. *"En åpen og ærlig bok for ungdom mellom 14 og 17 år om kjærlighet mellom mann og kvinne...". Norsk (Bokmål).
NOK: 95,00  Boknr: 431502
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2003. 8vo. XIV,380 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 615232
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.auflage. Wien 1889. 8vo. XXX,404 s. Illustrert. Priv. skinnbd. med gulldekor på ryggen og fire opphøyde bind. Skinnet noe skrapet. Tysk.
NOK: 500,00  Boknr: 5085475
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1997. (Naturlig helse). Stor 8vo. 111 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 421832
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2004. Stor 8vo. 320 s. Meget rikt illustrert. Orig. myke permer. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 617243
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

I-II (i ett bd.). Oslo 1934. (A.M. Hanches Forlag). Stor 8vo. (12), 447, (1) s. Portretter. Orig. sjirtingryggbd. Litt falmet fordekkel. Ormespor i fremre fals. Litt plettet på snittene. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 7204301
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.oppl. Oslo 2000. 4to. 486 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Ryggen falmet. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 202248
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.oppl. Oslo 2004. Stor 8vo. 128 s. Meget rikt illustrert, også i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 413108
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1987. (Cappelen). 8vo. 87, (1) s. + billedpl., delvis i farver. Orig. kartonert innbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7208731
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1987. (Cappelen). 8vo. 87, (1) s. + billedpl., delvis i farver. Orig. kartonert innbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 610877
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2006. Stor 8vo. 142 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 611457
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Seconde édition, revue et augmentée. Paris 1879. (G. Masson, Libraire de l'Academie de Médicine). 8vo. XII, (2), 289, (1) pp. + plates; in colour: "Echelle chromatique des yeux" and ""Couleurs de la peau et du système pileux". Woodcuts in the text. Publ. decorated cloth. Corners bumped.Slihtly worn. Some underlinings with pencil. Name in old hand on free-leaf. * Paul Broca (1824-1880) was a French physician, anatomist and anthropologist. Fransk.
NOK: 350,00  Boknr: 7210332
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1987. 8vo. 130 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 608958
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1999. (Teknologisk Forlag). 4to. 96 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 95,00  Boknr: 422647
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1915. 8vo. 140 s. Illustrert. Orig. helsjirtingbd. Anmerkninger i teksten. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5056511
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Berlin 1931. 8vo. 331 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. helsjirtingbd. Navn. Tysk.
NOK: 150,00  Boknr: 5057142
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1968. (Fontene). 8vo. 220 s. Orig. omsl. Navn på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 85,00  Boknr: 207151
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kjøbenhavn 1838. (Andr. Fred. Høst's Forlag). 8vo. XX, 639, (1) s. Samt. skinnbd. med rik gulldekor på ryggen (L. Hansen Bogbinder i Christiania). Litt kantslittasje og støtte hjørner. Materien noe skjldet og plettet. Bokormspor. * D.W.H. Busch (1788-1858) var obstetriker (fødselslege/gynekolog). Hans "Lehrbuch der Geburtskunde ..." (1819), kom i mange opplag, fikk stor utbredelse og ble oversatt til mange språk. Dansk.
NOK: 550,00  Boknr: 7214221
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Edinburg and London 1987. (Scottish Academic Press). 8vo. IX,184 s. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Engelsk.
NOK: 135,00  Boknr: 425685
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2008. 8vo. 287 s. Figurer i teksten. Orig. kartonert innbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 155,00  Boknr: 208235
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondheim 2002. Stor 8vo. 373 s. Illustrert, også i farver. Orig. kartonert innbd. Lengre hilsen på forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 608603
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 1988. 8vo. 201 s. Figurer i teksten. Orig. kartonert innbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 33931
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Repr. Berkeley (Blue Snake Books). 8vo. 223 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Engelsk.
NOK: 160,00  Boknr: 433850
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1953. (Brann Forlag). 8vo. 279 s. Orig. granitolryggbd. med vareomsl. Svakt slitt vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 22219
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondheim 1968. 8vo. 173,109 s. Illustrert. Priv. skinnbd. med gulldekor. *Unikt gaveeksemplar til forfatteren med signatur i gull på forpermen, og signaturer fra foreningens medlemmer på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 615669
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin 1900. (Fischer's Medicin Buchhandlung). 8vo. XIV, 649, (3), 16 S. Mit 97 Abbildungen Holzschnitt) im Text. Halblederbd. der Zeit. Etwas berieben und bestossen. Ex libris am Vorsatz. Einige Namen und Anmerkungen etc. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 7216811
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kjøbenhavn 1842. (Paa den Gyldendalske Boghandlings Forlag). 8vo. (4), 506, (2) s. Træsnittene udført af A. Kittendorff. Samt. skinnbd. med gulldekor på ryggen. Bindet litt oppskrapet. Nesten gjennomgående fuktskjolder ved toppsnittet. Navn på tittelbl. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 7209279
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Facsimile nach originalausgabe Leipzig 1717. Bremen 1989. (Selbstverlag der BEGO, Bremer Goldschlägerei). 8vo. (12), 236, (10+6) S. + Tafeln. Orig. marmor. und decor. Pappbd. im Schuber. Sehr guter Zustand. Tysk.
NOK: 350,00  Boknr: 7216868
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1948. (Gyldendal). 8vo. 303, (1) s. Orig. rødt skinnryggbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7031595
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1998. (Bokklubben Energica). 8vo. 144 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Navn på forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 204539
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1993. 8vo. 96 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041649
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1993. 8vo. 58 s. Illustrert. Orig. omsl. Medisinplanter. Norsk (Bokmål).
NOK: 70,00  Boknr: 5041671
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.opl. København 1988. (Strubes Forlag). 8vo. 127 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 140,00  Boknr: 611758
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

6.utg. 1.oppl. Oslo 2012. Stor 8vo. 540 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Pen. (630,-). Norsk (Bokmål).
NOK: 420,00  Boknr: 605900
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København u.å. 8vo. 31 s. Illustrert. Orig. omsl. med pålimt plast. Navn. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 5096611
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Senere oppl. Oslo 2015. 8vo. 289 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 612480
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2005. 4to. 172 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 602900
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2013. 4to. 215 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 611299
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-II. Oslo 1947. 8vo. 328 + 335 s. Illustrert. Orig. lerretsryggbd. Svakt slitt. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 76553
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind I-II. Oslo 1947. 8vo. 328 + 335 s. Illustrert. Orig. lerretsryggbd. med vareomsl. Litt slitte vareomsl. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 330,00  Boknr: 614024
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1930. (Fram forlag). 8vo. 73, (1) s. Illustrert. Orig. rødt omsl. Ryggen litt bleket og skjoldet, ellers meget pen. * Den senere helsedirektør dr. Karl Evang (1902-81) var en pionér innen helseopplysning. Dette er et tidlig skrift om prevansjon, og forfatterens første utgivelse i 1. utgave. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 7220408
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Acta Medica Scandinavica Suppl. CXXVI. Drammen / Oslo 1942. (From Drammen Hospital / Grøndahl & Søn). 8vo. (8), 388 s. Orig. omsl. Omsl. slitt. * Dedikasjon på smusstittelbladet; "Harald Ketilsson med min beste takk for alt strev. Hilsen Evensen". Medisinstudent Ketilson takkes også i det trykte forordet som en av forfatterens laboratorieassistenter i arbeidet med avhandlingen. Engelsk.
NOK: 350,00  Boknr: 7216625
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.utg. 2. oppl. Oslo 2014. (Universitetsforlaget). Stor 8vo. 306 s. Orig. omsl. Rester etter prislapp på foromsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 617534
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Tome I-II. Facsimilé a été réalisée pout Julien Prélat. Original Paris 1746. Paris 1961. (Les Procédés Dorel / Pierre-Jean Mariette). 8vo. xxiv, (8), 494, (1) + (12), 425, (20) pp. + plates. Publ. full leatherbd. Spines fades, otherwise good copies. Ex libris and name in both volumes. Fransk.
NOK: 400,00  Boknr: 7216936
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1915. (A/S Abels Kunstforlag). 4to. 55, (5) s. Portretter. Orig. rødt helsjirtingbd. med rik gulldekor. Ryggen bleket. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 7214109
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2010. (Kunnskapsforlaget). 4to. 159 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 615731
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2010. 8vo. 158 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 616463
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2015. 8vo. 284 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 230,00  Boknr: 617758
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Band I-III. 2. Berichtigter Neudruck. Unveränderter Nachdruck. Berlin 1949. (Springer-Verlag). Stor 8vo. XI,(1)1573,(3) + VI,1579 + VIII,1610 s. Illustrert. Orig. sorte helsjirtingbd. Forpermene på Bd. II og III litt skrapet. Forsatspapiret i bind I delvis sprukket i fremre fals. Tysk.
NOK: 700,00  Boknr: 428205
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1980. 8vo. 138 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041660
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2010. 8vo. 253 s. Illustrert. Orig. omsl. Rester etter prislapp på foromsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 614501
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1992. 8vo. 143 s. Orig. bd. med vareomsl. Noen rifter i vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 63557
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2015. 8vo. 174 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Rester etter prislapp på vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 616451
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1983. 4to. 192 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5051728
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

12.oppl. Oslo 1992. 8vo. 122 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5055686
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 2012. 8vo. 159 s. Illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 208212
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1994. 8vo. 160 s. Figurer i teksten. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 75,00  Boknr: 407634
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

7.oppl. Oslo 1998. 4to. 239 s. Rikt illustrert i farver. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5060187
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondhjem 1923. (A/S I.O.G.T.s Norske Forlag). 8vo. 70 s. Orig. omsl. Omsl. litt ufriskt. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7210991
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1910. (Videnskabs-Selskabets Skrifter). 8vo. 86 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Omslaget svakt misfarget mot kantene. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 81389
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

5.-9.Pr. New York 2004. (Random House). 8vo. XV,248 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. *Hilsen fra forfatteren på forsatsbl. Engelsk.
NOK: 165,00  Boknr: 207633
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. edition). Paris 1868. (J.-B. Baillière et Fils). Large 8vo. (4), XVI, 760, (16; publishers bulletins). Publ. cloth. Boards somewhat bent, and corners bumped, otherwise a good copy. A few underlinings with pencil. * Adolphe-Marie Gubler (1821-1879); french physician and pharmacologist, and professor of therapy at the medicinal faculty of Paris. This is one of his most important larger works in first edition, which was awarded the Chaussier-prize of the Académie des sciences. Fransk.
NOK: 550,00  Boknr: 7200738
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2013. 8vo. 299 s. Figurer i teksten. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Fint eksemplar. Norsk (Bokmål).
NOK: 235,00  Boknr: 430146
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.oppl. Oslo 2001. 8vo. 149 s. Figurer i teksten. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 617241
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. (Fagbiblioteket fri lesning 65). 8vo. 18 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5096630
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 1926. 8vo. 168 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041667
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Anden forøgede og forbedrede Udgave. Kiøbenhavn 1837. (Trykt paa den Gyldendalske Boghandlings Forlag. ... Christiania, hos J. Dahl). 8vo. XVI, 330 s. Orig. typografisk pappbd. Ryggen rep. med tape. Litt støtte hjørner. Materien pen. Navn i eldre hånd på forsatsbl. Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 7215807
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1993. 8vo. 233 s. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 44783
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

København 1992. (Borgen). 8vo. 211 s. Orig. omsl. Rester etter prislapp på foromsl. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 607670
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2012. 8vo. 189 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 616469
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1984. 4to. 234 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5095474
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2000. (DnB). 8vo. XLI,250 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 406605
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1996. 8vo. 156 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5091696
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondheim 2005. 8vo. 153 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Forlagsstempel på forsatsbl. og fremre snitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 616942
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1903. (Verlag von Ferdinand Enke). 4to. XII,276 s. Rikt illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. Litt plettet og slitt. Navnestempel på tittelbl. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 207312
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2007. (Universitetsforlaget). Stor 8vo. 262 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Stempel på forsatsbl. (439,-). Norsk (Bokmål).
NOK: 220,00  Boknr: 601611
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Vikersund u.å. (ant. 1980). 8vo. 160 s. Illustrert. Annonser. Orig. helbind i grønt kustskinnbd. Meget pen. Ex libris på forsats. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 7217861
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Christiania 1842. (Trykt hos Ludvig Risum). 8vo. 31 s. Uten omsl. Noe gulplettet. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 433968
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2008. Stor 8vo. 214 s. Rikt illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 615233
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1991. 8vo. 96 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5090532
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1937. 8vo. 187 s. Billedplansjer. Foldekart. Orig. dekorert hellerretsbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 220,00  Boknr: 19945
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1941. (Skr. utg. av Det No. Vidensk.-Akad. i Oslo I. Mat.-Naturv. Kl. 1940. No. 9.). 4to. 176 s. + 2 plates. With 23 figures, illustr. and maps in the text. Orig. omsl. Omsl. svakt flekket. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7214780
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2003. Stor 8vo. 170 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 603111
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Lidingö 1990. (Tidskrift för Hälsa AB). 8vo. 219 s. Orig. bd. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 607680
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.utg. 1.oppl. Oslo 2012. 8vo. 127 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 603091
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Beitostølen (1995). 4to. 128 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 412323
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1978. Stor 8vo. 292 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 75780
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1978. 8vo. 294 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5054701
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stockholm 1977. (Natur och kultur). 8vo. 160 s. Figurer i teksten. Orig. omsl. Svensk.
NOK: 75,00  Boknr: 610435
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1981. Leks. 8vo. 177 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 65,00  Boknr: 39492
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Dritte Auflage. Berlin 1842. (Albert Förstner). 8vo. XX, 704 + 4 gefalteten Diagnostischen Tabellen. Halbleder der Zeit. Rücken fehlt. Die Materie wenig fuchtfleckig. * Medisinsk klassiker i senere utgave. Førsate utgave kom i 1832. Tysk.
NOK: 450,00  Boknr: 7214286
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Linköping 1954. 8vo. 429 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041651
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2008. 8vo. 214 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 206323
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Frit oversat efter Orig.s fjortende Oplag (udkommet i Bayern 1890)./(1. utg.). Christiania / København 1891 / 1871. (S. Mittets Forlag / Kristian Vissings Forlag). 8vo. (8), 135+44, (3) s. Illustrert. Samt. rødt sjirtingryggbd. med gulldekor på ryggen. Navn på forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7219684
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4de gjennemseede Oplag. Christiania 1896. (S.Mittets Forlag). 8vo. XVI, 442, VI s. Illustrert. Orig. sjirtingryggbd. Innbindingen svakt slitt. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 612733
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4de gjennemseede Oplag. Christiania 1896. (S.Mittets Forlag). 8vo. XVI, 442, VI s. Illustrert. Orig. sjirtingryggbd. Innbindingen svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 280,00  Boknr: 601808
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2det Opl. Kristiania 1894. (S. Mittets Forlag). 8vo. XVI, 298, IV s. Illustrert. Orig. pappbd. med sjirtingrygg. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7220442
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1944. 8vo. 642 s. Orig. skinnbd. Skinnet svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 74634
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1944. (Aschehoug). 8vo. 643, (1) s. Orig. skinnbd. med gulldekor på ryggen. Liten fuktskjold ved bunnsnittet. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7218502
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1983. 8vo. 537 s. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 84483
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Larvik 1986. Stor 8vo. 168 s. Billedplansjer. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Ex libris på innsiden av foromsl. Navn på foromsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 617396
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1934. (Trykt hos Fabritius & Sønner). 4to. 264 s. + foldeplansje. Portretter. Orig. skinnbd. Svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7010148
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1996. Stor 8vo. 240 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 240,00  Boknr: 611294
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2. Aufl. München 1966. (Prestel Verlag). 8vo. 47 S. + 50 Tafeln, auch in Farben. Orig. Pappbd. Gutes Exemplar. Ex libris und Namenstempel. Tysk.
NOK: 150,00  Boknr: 7217857
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1996. 4to. 123 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 418372
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4. oppl. Oslo 2009. 8vo. 174 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 602413
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1978. 8vo. 100 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041652
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1980. 8vo. 275 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5035926
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Skollenborg 1887. (M. Larsen's Forlag). 8vo. 110, (10) s. Herunder 8 sider hovedsaklig lokal reklame. Orig. dekorert helsjirtingbd. Litt ufrisk. Div. navn i eldre hånd. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 7214085
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1997. Stor 8vo. 159 s. Illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 414120
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2003. Stor 8vo. 160 s. Meget rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 614921
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1988. (Teknologisk Forlag). Stor 8vo. 191 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 617025
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4.auflage. Berlin 1924. 4to. 475 s. Meget rikt illustrert. Orig. helsjirtingbd. Navn. Tysk.
NOK: 250,00  Boknr: 5056715
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.oppl. Oslo 2001. (Bokklubben Nye Bøker). 8vo. 168 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 413729
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×