(BIELKE, JENS:) Den Norske Loubog / offeverseet / corrigerit oc forbedrit/ Item / Den Norske Lougs Summariske Indhold ofver hver Capittel i samme Lower. Med en Tafle eller Register der hos/paa alle de Danske oc Norske mørcke Glosser oc Juridiske Terminis. Med deris rette oc udførlige Forklaring ved J.B.C.R.N.
(BIELKE, JENS:) Den Norske Loubog / offeverseet / corrigerit oc forbedrit/ Item / Den Norske Lougs Summariske Indhold ofver hver Capittel i samme Lower. Med en Tafle eller Register der hos/paa alle de Danske oc Norske mørcke Glosser oc Juridiske Terminis. Med deris rette oc udførlige Forklaring ved J.B.C.R.N.
NOK: 10 000,00  
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget
Boknummer: 432226
Forfatter:
Tittel: (BIELKE, JENS:) Den Norske Loubog / offeverseet / corrigerit oc forbedrit/ Item / Den Norske Lougs Summariske Indhold ofver hver Capittel i samme Lower. Med en Tafle eller Register der hos/paa alle de Danske oc Norske mørcke Glosser oc Juridiske Terminis. Med deris rette oc udførlige Forklaring ved J.B.C.R.N.
Bindantall:
Utgave:
Utgiversted: Kiøbenhafn
Utgiverår: 1657.
Forlag / Serietittel:
Format: 8vo.
Sideantall: (358),(2),57+(8),93,(1),(13),(27) s.
Illustrasjoner: Treskåret tittelside.
Innbindingstype: Samt. skinnbd.
Tilstand: Innbd. litt slitt. Deler av det illustrerte titttelbladet avrevet (med teksttap). Noen (eldre) notater i margene og understrekninger i teksten.
Merknader:
Tillegg:  
Med: Den Norske Lougs / Des Smmariske(sic) Indhold offver hvert Capittel udi samme Lower. Med en Tafle eller Register der hos/paa alle de Danske og Nroske mørcke Glosser oc Juridiske Terminis. Med eris rette oc udførlige Forklaring ved Jensk Bielcke/Norrigis Rigis Cantzler. + Compendium Eller Forklaring offver den Norsk Lougs Arffvetal. + En Kircke Ordinantz/ Hvor effter alle baade Geistlige oc Verdslige udi Norgis Rige / skulle sig rette oc forholde. Giffvit Aar 1607. Her hos findis oc tryckt Forordning om Ecteskabs sager / hvor effter alle Capitteler udi Norge / skulle haffve sig at rette. Giffvit Aar 1582. (+ Kongelige Mayestatis Ordinanz / liudendis om Ecteskabs sager).
Språkform: Dansk.