Søk: ANONYM (13)
U.st. (ant. København) 1888. 8vo. Ettbladstrykk. Upaginert. Brettet i 2 til 4 sider. Tresnittsvignetter. Uten omsl. Noen rifter og bretter. * "Skillingstrykk" med vise på 17 firelinjers vers, antakelig skrevet til opprettelsen av "Syge- og Begravelseskassen Alderstrøst" i grunnleggelsesåret 1888. Tekstforfatter og melodi er ikke oppgitt, men den kan synges på P.E. Petersens: O Ægtestand, o kjære Ægtestand. Dansk.
NOK: 350,00  Boknr: 7219426
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kjøbenhavn 1864. (Udgiven af Martsforeningen / Sally B. Salomos Tryk). 8vo. 40 s. Orig. sjirtingryggbd. Dekler og noen bl. litt plettet. Navn og navnestempel på fordekkel. * C.K.V. Nyholm (1829-1912) var da. jurist og politiker, som i 1864 ble valgt inn i Rigsrådet og like etter også i Rigsdagens Folketing for Nyborg-kretsen. Samme år ga han anonymt ut dette politiske småskriftet, formelt utg. av "Martsforeningen", en nasjonal-liberal gruppering , som året etter ble til "Dansk Folkeforening", med formål; "at styrke og udvikle den nationale Aand og Bevissthed, ...". Dansk.
NOK: 350,00  Boknr: 7065790
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Christiania 1883-84. 8vo. 16+48+16+16+8+32+16+16 s. Sammenbundet i enkelt priv. sjirtingryggbd. Innbindingen litt slitt. * Sjelden samling av (i all hovedsak anonyme) politiske kampskrifter som ble utgitt som debattinnlegg mot partiet Venstres oppstart i 1883-84. Som oppfølger til det i 1883 av Gisle Johnson utgitte skrift: Til Christendommens Venner i vort Land. Innholdet og historien er bredt omtalt i Carl Fr. Wisløffs bok: Politikk og kristendom, utgitt 1961. Nr. 3. Det radikale Parti og Rigsretten. (Av Hartvig Lassen). Nr. 4. Mere om det radikale Parti og Rigsretten. (Av pastor Blom). Nr. 6. Det radikale Parti og Bevilgningsnegtelserene. (Av O.T. Tschudi). Nr. 7. Det radikale Parti og det absolute Veto. (Av Hartvig Lassen). Nr. 5. Det radikale Parti og "Myrmandsvæsenet". (Av K.H. Lous). Nr. 9. Nogle Ord om Radikalismen og vor Folkeskole. Av Harald Arnesen. Nr. 1. Politik og Christendom. (Av Thv. Klaveness). Nr. 2. "Den politiske Situasjon" og de Christne. Av Karl Roll. * Medbundet i samme også 6 tyske politiske skrifter fra tiden forut: Flügblatter für Stadt und Land. Heft 1-6. Frankfurt 1877-79. Skriftene er i seg selv uvanlige og en så stor samling (kun Nr. 8 mangler) må anses som sjelden. Norsk (Bokmål).
NOK: 850,00  Boknr: 208658
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Germanien (eg. Nürnberg) 1814. 8vo. 19 S. Uten omsl. Ryggen forsterket. Beskjedne understrekninger. *Den anonyme forfatter av dette lille skrift med betraktninger om Napoleon I.s siste felttog i 1813, var den ty. filosof Johann Josua Stutzmann (1777-1816). Den er preget av den samme tyske idealisme som kollegene Fichte, Schelling og Hegel. Sjelden!. Norsk (Bokmål).
NOK: 700,00  Boknr: 7215742
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

II.-V. Deel (av 12) bundet i 3 bd. Kiøbenhavn 1759-61. (Trykt og bekostet af Andreas Hartvig Godische). 8vo. (8), 600 + (8), 584+(8), 520 + (4), 620), s. + 3 foldede tabeller. Samt. (ikke konforme) helskinnbd. med opphøyde ryggbånd og ryggdekor. Første og siste bind litt slitt ved hjørner og kapitéler, det midtre sprukket i falsene. Forskjellige eiernavn i de 3 bindene. * Ehrencr.-Müllers Anonym- og Pseud.-Lex. tilskriver den fremtredende tyske filolog, leksikograf og grammatiker Johann Christ. Adelung (1732-1806) dette anonymt utgitte verket om Fredrik 2. den store (1712-86) av Preussen. Både antatt forfatter og kongen var fremtredende "barn" av opplysningstiden. Kongen var sogar Voltaires venn og beskytter. Herværende sjeldne verk er kommenterende tysk samtidshistorie, omhandlende forhold omkring syvårskrigen (1756-63), der Frederik forsvarte Preussen med hell mot en stormaktsallianse, og bidro til at han fikk tilnavnet "den store" (Bibl. Dan. II, 507 og Ehrencr.-Mül. III, 6). Dansk.
NOK: 1 500,00  Boknr: 7211663
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2006. 8vo. 282 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5094289
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2006. 8vo. 281 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 601188
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Tunis 1927. (Sociéte Anonyme de l'Imprimerie rapide de Tunis). 8vo. (4), 270, II pp. + Pl. 1-8. Publ. softcover. Tears in spine. Minor foxing. No folding map. A few annotations with pencil. * African botany. Fransk.
NOK: 250,00  Boknr: 7219908
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Centuria I-III (complete). Una cum Indice locupletissimo Philippo Camerario. Frankofurti (Frankfurt am Main) 1658. (Impendio Joachimi Wildij, Bibliopol. Rostoch). 4to. 474, (74; index)+(19), (1 blank), 391, (1 blank), (52; index)+(38), 370, (4 blank leaves without print), p. 379+(35)pp. Woodcut initials and vignettes. Cont. full vellum. Minor dog-ears etc, but overall a very good, nice and clean copy. Library-stamp on title and rare inner board. * Philipp Camerarius (1537-1624) was a german lawyer from Nuremberg, son of the outstanding german humanist and philologist Joachim C. This is a later edition of a popular anthology of essays quoting nearly 1000 authors, named and anonymous, throughout history. The book was first published in Nurenberg in 1599, and came later in a great number of editions in many languages. This one is in latin. In English it was given the title "The Walking Library" or "The Living Library", in German "Historischer Lustgarten". The essays discusses a great variety of topics; for instance political history, elephants, werewolfs, Cicero's death, gypsies, punishment in kind, the Cabala, tears, beggars, lions, persecution of Christians by Nero and the Turks, amulets, the German language, libraries and laws against transvestites. Odd and rare book!. Latin.
NOK: 2 800,00  Boknr: 7072556
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kjøbenhavn 1896. (Gyldendalske Boghandels Forlag). 8vo. 133 s. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7216203
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1924. Leks. 8vo. 690,(34) s. Orig. helsjirtingbd. Fint eksemplar. *Med register over alle de i verket nevnte personer. Norsk (Bokmål).
NOK: 675,00  Boknr: 79098
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1940. 8vo. 47 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5079717
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stockholm 1826. (Tryckt i Wennlundska Boktryckeriet). 8vo. (2), 37 s. Samt. (grått) omsl. Materien ubeskåret. Tittel skrevet i samt. hånd på foromsl. Navn i samt. hånd på tittelbl. * Tegnérs (1782-1846) roman Axel skrevet på rim som et dikt, kom ut i Lund i 1822. Dette later til å være en piratutgave utgitt i hans samtid, m.a.o. ikke godkjent av forfatteren. Den anonyme utgiver gjengir teksten med beundrende kommentarer, og avlutter bl.a. med; "..., har jag nedskrifvit dessa få reflexioner, svaga uttryck af den beundran, som det mästerliga poemet hos mig väckt. Ett kritiskt bedömmande ligger för högt öfver min sfer, ..." Kuriøs og uvanlig!. Svensk.
NOK: 350,00  Boknr: 7071578
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×