Köln 1912. (Druck von Greven & Bechtold). 8vo. 87 s. Rikt illustrert. Foldekart. Orig. omsl. Svakt slitt. Noen notater med blyant på innsiden av foromsl. og tittelbl. Tysk.
NOK: 150,00  Boknr: 619805
Helsingfors 1910. (Der Touristverein in Finnland / Lilius & Hertzberg). Tverr-8vo. 63 s. Rikt illustrert. Foldekart. Orig. omsl. Svakt slitt. Tysk.
NOK: 250,00  Boknr: 615793
Borgå 1959. 4to. 111 s. Meget rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Finsk.
NOK: 100,00  Boknr: 13578
Stockholm 1935. (Alb. Bonniers Förlag). 8vo. 227 s. Illustrert. Orig. helsjirtingbd. Ex libris på forsats. *Sverige, Frankrike, Italien, Grekland, Egypten, Palestina, Indien och Amerika. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 617859
Rauma 1981. (Finlands Filatelistförbunds publikationsserie. Publikation n:r 6). Stor 8vo. 192 s. Rikt illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. med vareomsl. Svensk.
NOK: 160,00  Boknr: 423400
Bern (1961). (AG Chocolat Tobler). 4to. 64 s. 80 innlimte fargefotografier. Orig. dekorert helsjirtingbd. med vareomsl. Tysk.
NOK: 250,00  Boknr: 617972
Bern 1965. (Kornhaus-Verlag). 8vo. 248 s. Kart. Billedplansjer. Figurer i teksten. Orig. dekorert helsjirtingbd. Bokeiermerke på forsats. Tysk.
NOK: 170,00  Boknr: 619418
Hämeenlinna 2006. (Suomen Heraldinen Seura. Julkaisusarja No 25). 4to. 256 s. Rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Fint eksemplar. Ex libris på forsats. Finsk.
NOK: 400,00  Boknr: 434362
Pieksämäki 1951. 8vo. 440 s. Rikt illustrert. Orig. skinnbd. Slitt eksemplar. Finsk.
NOK: 400,00  Boknr: 5065674
Helsinki 1940. (Finlandia News Service). 4to. Illustrert. Orig. omsl. Svakt slitt. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 612722
Helsinki 1932. (Werner Söderström). Tverr-8vo. Upaginert. Gjennomillustrert. Karter. Nyere priv. sjirtingryggbd. Engelsk.
NOK: 400,00  Boknr: 614755
Sonderabdruck aus den Mémoires de la Société Finno-ougrienne. Helsinki 1910. (Druckerei der Finnischen Literatur-Gesellschaft). 8vo. 125 s. Noter. Priv. sjirtingbd. Bokeiermerke på forsats Navn på tittelbl. Tysk.
NOK: 300,00  Boknr: 619419
Keuruu 2005. (Otava Publishing). 8vo. 332 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 620476
Porvoossa 1965. (Werner Söderström). Tverr-4to. 117 s. Billedplansjer i farver. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Svakt slitt vareomsl. Hilsen på forsatsbl. *Tekst på finsk og engelsk. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 615785
Bind 1-2. Helsingfors 1948-49. (Sjöfartsstyrelsen). 4to. 235 + 261 s. Illustrert. Orig. bd. med orig. foromsl. medbundet. Skade i nedre, fremre hjørne på fopemen på bind I. Rustflekk på forsats. Svensk.
NOK: 600,00  Boknr: 616123
Bilaga till "Förhandlingarne inför skiljedomstolen af 1909 i renbetesfrågan. Uppsala 1909. (Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B.). 8vo. 197+43 s. Illustrert. Billedplansjer. Foldeplansje. Stort sammenbrettet kart i egen lomme. Nyere priv. skinnbd. og orig. omsl. på bilaget. Navn på en side. Stempel og dedikasjon på omsl. *Dedikasjon fra Thore Fries og Erik Bergmann på bilagets foromslag1. Svensk.
NOK: 1 500,00  Boknr: 618343
3de. uppl. Borgå 1979. (Tryckeri- och Tidnings AB). 8vo. 29.IV s. Illustrert. Orig. omsl. Svensk.
NOK: 150,00  Boknr: 618863
Oslo 1946. 8vo. 229 s. Orig. sjirtingryggbd. Svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 612799
Helsinki 1997. (Museovirasto, Suomen kansallismuseo). 8vo. 52 s. Rikt illustrert i farver. Orig. omsl. Pen. Finsk.
NOK: 100,00  Boknr: 434435
København 1892. (Gyldendalske Boghandels Forlag). 8vo. 169 s. Illustrert. Priv. sjirtingbd. Innbd. svakt slitt og falmet. Materien noe brunplettet. Ex libris på forsats. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 620477
29.-38.Tsd. Reutlingen 1951. (Ensslin & Laiblin Verlag). 8vo. 79 s. Illustrert. Billedplansjer. Orig. omsl. Tysk.
NOK: 135,00  Boknr: 618372