København 1988. 4to. 607 s. + XLIII farveplansjer. Rikt illustrert. Orig. omsl. Engelsk.
NOK: 165,00  Boknr: 407545
Tome I-II. Paris ca. 1788. (Chez Volland, Libraire). 8vo. 282+276 s. Samt. skinnryggbd. Ryggen noe slitt og forsøkt reparert. Overtrekkspapiret på permene litt skrapet. *Ikke i Schiötz. I hovedsak reiser i Danmark, Sverige og Russland men med tre kapitler om reise i Norge: Bind I, s.204-282: Chapitre V.: Observations génerales sur la Norwege. - Histoire. - Geographie. - Avantages de la loi de Norwege. - Paysans. - Climat. / Chapitre VI.: Frédéricshall. - Forteresse de Frédéricstein. - Observations sur la mort de Charles XII. - Tistedal. - Frédéricstad. - Christiania. / Chapitre VII.: Mines d'argent de Kongsberg. - Mine de Cobalt de Fossum. - Voyages dans les parties intérieures de Norwege. Fransk.
NOK: 2 000,00  Boknr: 618972
Århus 1948. (Winbergs Forlag). 4to. 187 s. Billedplansjer. Orig. sjirtingryggbd. med vareomsl. og pappkassett. Pen. Hilsen på forsatsbl. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 609358
23.Aarg. Kjøbenhavn 1906. 12mo. XXVI,544 s. Billedplansjer, også i farver. Orig. helsjirtingbd. med gulldekor og helt gullsnitt. Ryggen svakt bleket, forøvrig meget pen. Dansk.
NOK: 450,00  Boknr: 209161
Bind 1-29. 6.aargang - 52.aargang. Kjøbenhavn 1911-58. 8vo. Illustrert. Enkelte plansjer. Solide priv. skinnbd. To siste bind uten ryggtittel. Ex libris på forsats i alle bind. Dansk.
NOK: 1 200,00  Boknr: 605227
I-II. København 1937/1944. 8vo. 142, (2) + 32 s. Orig. omsl. Svakt slitt. Stempler. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 7071668
Kolding 1964. 8vo. 97 s. Illustrert. Orig. omsl. Svakt slitt. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 601768
København 2010. (Kulturcentret ASSISTENS). 8vo. 248 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. *Om den historiske kirkegården på Nørrebro i Kjøbenhavn. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 621155
Første Bind. Kjøbenhavn 1847. (Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). 8vo. VIII, (2), 706 s. Priv. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler. Ryggen bleket. Svakt slitte hjørner og kapitéler. Pen materie. Stempler. * Første bind i dette viktige tidsskrift, redigert av den i dansk åndsliv, nærmest allestedsnærværende historiker, litteraturkritiker og utgiver Christian Molbech (1783-1857). Heri bl.a.: "Er Carl den Tolvte falden ved Snigmord? En historisk-kritisk Undersøgelse af Dr. C. Paludan-Müller" (128s.), "Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet, i det 16de Aarhundrede, af Etatsraad P.V. Jacobsen" (ca. 107 s.), "Et Bidrag til at oplyse Apothekernes Oprindelse og de ældste Apothekerprivilegiers Beskaffenhed i Danmark, af Dr. F.V. Mansa" (14 s.), "Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke-Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed. ... af Cand. Carl Säve" (ca. 32 s.), m.m. (Jfr. Erslew Suppl. II, 385). Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 7206381
Hannover 1994. (Niedersächsisches Landesmuseum). 4to. 247 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. *Tekst på tysk og dansk. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 614203
Deel 1-2. Kjøbenhavn 1857. (Samfundet til den danske Literaturs Fremme). 8vo. 297+VIII,307 s. Portrett. Sammenbundet i ett. samt. skinnbd. Litt svak i bindfalsene. Noen få blader litt plettet. Ex libris, navn og navnestempel. *Dansk dikter og prest (1587-1637). "31 år gammel ble han biskop i Trondheim, hvor han ved sin utfordrende atferd skaffet seg mange uvenner, og 1622 ble han dømt fra embetet" (Store norske leksikon). Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 435913
Kjøbenhavn 1816. ((Trykt paa Brødrene Thieles Forlag). 8vo. VIII, 166, (2 blanke), LXII, (2) s. Nyere pappomsl. Mangler portettet og de 3 pfoldede plansjer. Materien pen og ubeskåret og bare de første legg er oppskåret. * Rasmus Nyerup (1759-1829) var da. litteraturhistoriker med stort forfatterskap. Denne biografien om Christian IV, er fortsatt en viktig kilde til kunnskap om ham og hans tid (Erslew II, s. 566). Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 7215747
Oslo 1999. (Bokklubben Dagens Bøker). 8vo. 271 s. Farveplansjer. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. (329,-). Norsk (Bokmål).
NOK: 215,00  Boknr: 88647
Fredriksberg 2017. (Forlaget Eksistens). Stor 8vo. 127 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Kort notat med penn på tittelbl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 621197
København 1979. (Borgens Forlag). Folio. 114 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. helsjirtingbd. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 41862
Deel I-II. Kjøbenhavn 1816. (J.G.C. Hartier). 8vo. (8),XIV,240,8+(1),XXIV,(1),268,128,(12) s. Foldeplansje. Samt. skinnbd. Innbd. noe slitt. Enkelte blader svakt flekket. Nedre hjørne på ett blad (i forfatterens fortale), avrevet med litt teksttap. Foldeplansjen revet helt av. Samtidig navnetrekk med kort anmerking på forsatsbl. *Frakturskrift. Dansk.
NOK: 2 500,00  Boknr: 433957
Kjøbenhavn 1879-86. (Wilhelm Priors Hof-Boghandel). 4to. 242 s. Stamtavle. Priv. helsjirtingbd. (Carl Hestbek, Kristiania). Ex libris på forsats. Navn på fribl. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 434004
Trondheim 1978. Leks. 8vo. 117 s. Illustrert. Orig. omsl. *Dedikasjon til Nils Parelius på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 39648
Kjøbenhavn 1864. (Udgiven af Martsforeningen / Sally B. Salomos Tryk). 8vo. 40 s. Orig. sjirtingryggbd. Dekler og noen bl. litt plettet. Navn og navnestempel på fordekkel. * C.K.V. Nyholm (1829-1912) var da. jurist og politiker, som i 1864 ble valgt inn i Rigsrådet og like etter også i Rigsdagens Folketing for Nyborg-kretsen. Samme år ga han anonymt ut dette politiske småskriftet, formelt utg. av "Martsforeningen", en nasjonal-liberal gruppering , som året etter ble til "Dansk Folkeforening", med formål; "at styrke og udvikle den nationale Aand og Bevissthed, ...". Dansk.
NOK: 350,00  Boknr: 7065790
København 2000. (Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie). 8vo. 376 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. *Hilsen fra Hans Chr. Bjerg på tittelbl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 620911
Lübeck (København) 1771. 8vo. 60+88 s. Vignetter. Samt. marmorert pappbd. *"En reisende Russers Anekdoter..." ble anonymt utgitt som en del av debatten rundt Trykkefrihedsperioden i Danmark, og kritiserte mange av datidens samfunnsforhold. *Bibl.Dan. II s. 713-714. Tysk.
NOK: 2 000,00  Boknr: 433381
København 1948. (G.E.C. Gads Forlag). 4to. 31,(3) s. + 55 billedplansjer. Illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. Pen. Dansk.
NOK: 115,00  Boknr: 413319
København 2010. (Gyldendal). 8vo. 413 s. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 160,00  Boknr: 621430
Oslo 2000. (Varia 51 - Universitetets kulturhistoriske museer Oldsaksamlingen). 4to. (10), 216, (3) s. Figurer. Orig. omsl. Svake skjolder ved bunnsnittet. Brett på noen bl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7213776
Bind I-III (i ett). København 1940. (Ejnar Munksgaard / Udgivet af Viborg Byraad). 8vo. 990 s. Illustrert. helsjirtingbd. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 621245
U.st. 1997. 4to. 253,12,4,3 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. *Tillæg: Anetavle. - Oversigtstavle over slægten Mørck. - Efterslægtstavle for Peter Mørck m. register. - Artikel om familien i New Zeeland. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 621607
København 1915. (Trykt som Manuskript). Stor 8vo. (8), 238, (3) s. Rikt illustrert. Orig. grønt komponert helsjirtingbd. Meget pen. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 7211833
Kronborg 1967. (Handels- og Søfartsmuseet / Søhistoriske skrifter VI). Stor 8vo. 210 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 185,00  Boknr: 621630
Bind 1-2. København 1980. (Lademann). Folio. 205 s. +91 plansjer. Illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. i sjirtingkassett. Pent sett. *Praktverk med tekstbind og plansjebind med konstruksjonstegninger etter originale faksimiler. Dansk.
NOK: 1 200,00  Boknr: 621040
Bind I-II. København 1952-53. (Westermann). Folio. 665 + 577 s. Foldeplansjer. Rikt illustrert, også i farver. Orig. pergamentbd. med tittelfelt i skinn og topp gullsnitt. Innbindingen litt slitt. *Bind I: Dansk Ostindien - Guldkysten. Bind II: Dansk Vestindien. *Dedikasjon fra Brøndsted på smusstittelbl. i Bd. I. Dansk.
NOK: 1 350,00  Boknr: 435425
København 2016. (Historika / Kongernes Samling. Gads Forlag). 8vo. 59 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 621599
København og Kristiania 1922. 8vo. 148 s. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 175,00  Boknr: 39691
København og Kristiania 1905. 8vo. 252 s. Orig. omsl. Omslaget litt falmet og med et par flekker langs ryggen. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 39692
København og Kristiania 1909. 8vo. 138 s. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 39690
København og Kristiania 1906. 8vo. 87 s. Orig. omsl. Omslaget løsnet. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 39689
København 1931. (H. Hageruos Forlag). Stor 8vo. 347 s. Rikt illustrert. Farveplansjer. Priv. skinnbd. med orig. foromsl. medbundet. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 618862
Bind 1-3. Esbjerg 2010. (Esbjerg Historiske Byarkiv). Stor 8vo. 325+372+381 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 450,00  Boknr: 621596
København (Lademann72). 4to. 279 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. bd. *"66 ture rundt i Danmark". Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 416629
København 1950. (Steen Hasselbalchs Forlag). 8vo. 34 s. Illustrert. Orig. omsl.Uoppskåret. Svakt slitt. Svak brunpletting på noen få blader. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 618997
København 1894. (Forlagt af Brødrene Salmonsen). 8vo. (6), 234 s. Samt. skinnbd. med marmorerte dekler (Wilh. Gehters Efterfl.). Litt slitt ved kapitéler og hjørner. * Den da. forfatter og litteraturkritiker Poul Theodor Levin (1869-1929) sin debut, med følgende dedikasjon på fribladet: "Til Hr. Dr. phil. E(dward) Brandes med Tak og Hengivenhed fra P. Levin". Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 7217418
2.oppl. Højberg 2005. (Moesgård Museum). 4to. 122 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Navnestempel på fribl. Noen få understrekninger i teksten med blyant. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 620205
København 1999. (Christian Ejlers' Forlag). Stor 8vo. 190 s. Meget rikt illustrert. Orig. omsl. i pappkassett. Ryggen på pappkassett falmet. Dansk.
NOK: 230,00  Boknr: 618168
U.st. 1974. (Særtrykk fra Sunnmørsposten). 8vo. 35 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 85,00  Boknr: 621321
København 1942. Stor 8vo. 195 s. Illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 125,00  Boknr: 618868
Neue Ausgabe. Kopenhagen und Leipzig 1805. (bey Johann Heinrich Schubothe). Gross 8vo. (12), 183, (1 blank)+ X (von XI) gefaltete Kupfertafeln (von C.I. Pontoppidan). Pappbd. der Zeit mit Deckelmarmorierung. Rücken und Ecken etwas berieben und bestossen. Die Materie etwas braunfleckig. * Charles Louis Francois Fossés lærebok for underoffiserer, kom første gang på fransk i 1783 (Brunet 8621), og på tysk i 1789, oversatt og utgitt av den danske artillerimajor og professor Heinrich Johannes Krebs (1742-1804). Dette er andre utgave, med 10 (av 11) vakre, foldede kobberstikk av C.I. Pontoppidan (Ehrencr.-Müller V, 2). Sjelden! 1800-tallet, militaria. Tysk.
NOK: 1 200,00  Boknr: 7069782
København 1969. (Faksimileutgave. Originalen; København 1894). 8vo. 550,LXVII s. Orig. helsjirtingbd. Ex libris på forsats. Dansk.
NOK: 230,00  Boknr: 412269
Første - Tredie Bind (av 6). Odense 1776-78. (Christian Iversens Forlag). 4to. (10),304 + (4),VI,334,(2) + (2),XII,(4),297 s. Kobberstukket portrett og foldet slegtstavle (s. 297 i Bd. 3). Samt. helskinnbd. med ryggdekor i gull og fem opphøyde bind. *Del av verket: Kongerigernes Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider. Dette bindet omhandler "Om statsforfatningen af Kongeriget Norge" (Fra Hedenskabens Tid ...indtil nu værende Tid. / "Kongeriget Norges Historie" (...Norges ældste Historie indtil den første Monark Harald Haarager. / Historien om de norske Konger indtil Christendommens Indførelse. / De christelige Kongers Historie i Norge, indtil den calmarske Forenings Stiftelse (...) afbrudt ved Kong Sverrirs Død 1202. Dansk.
NOK: 1 500,00  Boknr: 432902
Sen.oppl. København 1944-45. (Arnold Busck). 8vo. 143+128 s. Portrett. Sammendbundet i ett. pent priv. sort skinnbd. Hilsen på forsatsbl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 414743
København 1982. (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck). Stor 8vo. 308 s. Illustrert. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Vareomslaget svakt slitt. Dansk.
NOK: 230,00  Boknr: 621361
Deel I-II. Oslo 1807. 8vo. XX,540+(8),270 s. Samt. skinnbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 1 500,00  Boknr: 433927
København 1937. (Det Hoffenbergske Etablissement). 4to. 111 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Svakt slitt. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 620940
Udgivet med understøttelse af Carlsbergfondet. Kjøbenhavn 1944. (J.H. Schultz Forlag). Leks. 8vo. 374 s. Billedplansjer. Priv. skinnryggbd. uten ryggtittel. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 618615
Kjøbenhavn 2002. (Nationalmuseets vejledninger). 8vo. 199 s. Meget rikt illustrert. Orig. omsl. Hilsen på fribl. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 621275
2. utg. København 1975. (Tiden). 8vo. 259, (2) s. Orig. omsl. *Boken ble skrevet under pseudonymet Jens Grøn i 1943-44 under den tyske okkupasjon av Danmark. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7214747
Oslo 2020. 8vo. 563 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 615776
Stockholm 1944. (Bonniers). Leks. 8vo. 103 s. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. og orig. omsl. medbundet. Farveflekker på vareomslaget, forøvrig meget pen. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 422661
København 1980. (Foreningen Danmarks Folkeminder). Tverr-8vo. 112 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 605928
Oslo 1990. (Den norske Bokklubben). 8vo. 297, (2) s. Tegninger av Birte Lund. Portrett. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7055880
2. reviderede udgave. København 1971. (Dansk Numismatisk Forening). Folio. 223 s. Rikt illustrert. Orig. helsjirtingbd. Svakt plettet innbd. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 615928
Første Deel. 1801 - 1804. Kiøbenhavn 1805. (Trykt paa A. & S. Soldins Forlag). 8vo. VI, 766 s. med 8 foldede tabeller. Samt. skinnbd. med 5 opphøyde ryggbånd, enkel gulldekor på ryggen og klistermarmorerte dekler. Delvis sprukket i fremre fals. Støtte hjørner. Bokormspor. Samt. navn på tittelbl. * Erslew I, s. 603. Dansk.
NOK: 800,00  Boknr: 7217902
I-IV (komplett). København 1980-84. (Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C.A. Reitzels Boghandel). 4to. Orig. lysebrune hellerretsbind. Navnestempel i alle bd. *Dette viktige danske kulturtidsskrift utkom 1827, 1828, 1830 og 1834-37, med bidrag av H.C. Andersen, Frederik Paludan-Müller, Christian Winter og Henrik Hertz. Søren Kierkegaard debuterte i dette tidsskriftet. Dansk.
NOK: 350,00  Boknr: 7217205
Bind 1-4; nr. 1-48 (alt som kom). Kjøbenhavn 1842-44. (Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel). 8vo. (4), 312 + (4), 292 + (4), 283 + (4), 279 s. Samt. sorte skinnbd. med gulldekor på ryggen. Svakt plettet materie, forøvrig pent sett. * Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var dansk dramatiker og toneangivende kritiker. Han vokste delvis opp hos familien Rahbek i Bakkehuset og vokste dermed nærmest inn i den danske gullalder (Erslew I, s. 619.). Dansk.
NOK: 1 200,00  Boknr: 7215818
Jelling 1979. (Lokalhistorisk arkiv for Jelling kommune). 8vo. 200 s. Illustrert. Orig. omsl. Navn på fribl. Dansk.
NOK: 140,00  Boknr: 621233
Danmarks folkeminder Nr. 62. København 1953. (Ejnar Munksgaard). 8vo. 180 s. Illustrert. Orig. omsl. * Den norske folkelivsgransker "R. Berge 1954" sin signatur på foromslaget. Dansk.
NOK: 125,00  Boknr: 7211229
Jelling 2011. (Kulturarvsstyrelsen). 4to. 91 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 130,00  Boknr: 621304
Oslo 1966. (Chr. Schibsteds Forlag Julen 1966). 8vo. 51 s. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 53897
København 1964. (G.E.C. Gads Forlag). 4to. 277 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Navn på forsatsbl. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 419833
2.oppl. København 2016. (Gyldendal / Nationalmuseet). 4to. 368 s. Meget rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 621301
Første del er fotografisk opptrykk av bok fra 1938. København 1981. (Toldhistorisk Selskab). 4to. 213 s. Illustrert. Orig. blått helsjirtingbd. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7206728
Bind I-II. Oslo 2008. 8vo. 421+500 s. Illustrert, også i farver. Orig. omsl. Svakt slitt. Forlagsstempel på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 240,00  Boknr: 602349
3.opl. København 2001. (Gyldendal). 8vo. 175 s. Orig. omsl. Pen. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 416927
København 1891. (Universitets-Jubilæets Danske Samfund Nr. 60). 8vo. (4), 171, (4) s. Figurer. Samt. sjirtingbd. med marmorerte dekler og med orig. foromsl. medbundet. Pen. Navnestempel på foromsl. Navn; "R(ikard) Berge 1911" på tittelbladet. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7211287
Birkerød 1943. (Eget Forlag / I Kommission hos: C.A. Reitzels Forlag). Stor 8vo. 288, (3) s. Tabeller. Orig. omsl. Uoppskåret. Mindre rifter i omsl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7214746
Kjøbenhavn 1916. (Gyldendalske Boghandel). 8vo. 64 s. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 606440
2.rev.udgv. Oslo 1978. (Høst og Søns Forlag). Tverr-4to. 76 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 434751
Førsta bind. København 1961. (Købstædernes almindelige Brandforsikring). Tverr-4to. 296 s. Billedplansjer. Orig. skinnbd. Svakt slitt. *Rikt illustrert med faksimiler fra Ponttoppidans Danske Atlas fra 1760. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 618477
København 2005. (Tegnestuen Tilia Montana). Tverr-8vo. 197, (2) s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. bd. med vareomsl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 7219791
Kjøbenhavn 1877. (Fr. Wøldikes Forlag). 8vo. 407 s. Kart og foldekart. Orig. dekorert helsjirtingbd. Svakt slitt innbd. Kartene noe brunplettet. Navn på fribl. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 617581
København 1938. (Einar Harcks Forlag). Tverr-4to. 16 s. Rikt illustrert med tegninger. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 618860
Kjøbenhavn 1859. (E.L. Thaarup). 8vo. (6),97 s. 14 figurer i teksten. Samt. skinnbd. uten ryggtittel. Falsene med ormeskader. Noen blader litt gulplettet. Dansk.
NOK: 600,00  Boknr: 430753
Dansk Folkemindesamling. Studier nr. 10. Kjøbenhavn 1989. (Foreningen Danmarks Folkeminder). 8vo. 109 s. Illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 606475
København 2022. (Museum Amager). 4to. 159 s. Rikt illustrert. Orig. sjirtingryggbd. Pen. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 621212
København 2022. (Museum mager). Stor 8vo. 247 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 621498
Aarhus 2020. (Aarhus Universitetsforlag). 8vo. 188 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 170,00  Boknr: 621615
Kjøbenhavn 1843. (Paa Selskabets Bekostning trykt hos Jens Hostrup Schultz.). 8vo. XVI,618 s. Nyere priv. skinnbd. Svakt plettet. Noen blader litt skjodlet i margen. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 435450
Kjøbenhavn og Kristiania 1912. (Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag). 4to. XV, (1), 79, (1) s. + foldet kart i farver; "Gengivelse af Peder Hansen Resens Perpektivkort over København 1674". Gjennomillusrtrert. Orig. omsl. Rifter i ryggen. Litt støtte hjørner. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7216210
Prestø 1983. (Forlaget Mjølner). Stor 8vo. 130 s. Illustrert. Orig. omsl. Svakt slitt. *Omslaget ved Peder Bundgaard. Dansk.
NOK: 230,00  Boknr: 616836
Oslo 2006. 8vo. 295 s. Rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 423329
København 1992. (Arkitektens Forlag). 4to. 108 s. Meget rikt illustrert, også i farver. Orig. bd. Dansk.
NOK: 165,00  Boknr: 602747
København 1938. (Gyldendalske Boghandel). Stor 8vo. 718 s. Illustrert. Karter. Orig. omsl.Uoppskåret. Svakt slitt. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 606407
Herning 1986. (Poul Kristensens Forlag). 4to. 233 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Hilsen på forsatsbl. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 602096
2.oppl. København 1996. (Forlaget Fremad). 8vo. 202 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Navn på forsatsbl. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 618631
Caen 1982. (Château-Gaillard IX-X). 8vo. 224-232 s. Illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 602222
Caen 1982. (Château-Gaillard IX-X). 8vo. 510-525 s. Illustrert. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 602221
København 1969. (Juristforbundets forlag). 8vo. 286 s. Illustrert. Orig. bd. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 414203
Östersund 1959. (Skrifter utgivna av Jämtlands Läns Fornskriftsällskap. / Wisénska Bokhandeln). 8vo. XIX,266 s. Orig. omsl. Noen få understrekninger og anmerkninger i teksten. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 619743
London 1969. (MacMillan). 8vo. X,230 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 429854
Bind I-II (av III). København 1941-42. (Nordiske Landes Bogforlag). Leks. 8vo. 528+528 s. Billedplansjer. Illustrert. Orig. dekorerte skinnbd. Begge bind med mindre sprekker i ytre bindfals. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 620942
Tomus I. Kiøbenhavn 1763. (A.H. Godiche). 8vo. (8),XL,(4)723,(1) s. Foldekart over Danmark. XXX foldeplansjer. Samtidig helskinn speilbind med rik dekor i gulll- og blindtrykk og marmorerte snitt. Innbd. svakt slitt og med små rifter ved kapitélene. Danmarkskartet revet gjennom to paneler. Utgått biblioteksemplar med stempler. Dansk.
NOK: 5 000,00  Boknr: 433640
Tomus IV. Kiøbenhavn 1768. (Andreas Hartvig Godiche). 8vo. (20),851,(1) s. 25 foldekarter og -prospekter. Samtidig helskinn speilbind med rik dekor i gulll- og blindtrykk og marmorerte snitt. Innbd. svakt slitt. og med liten skade mot øvre kapitéler. Foldekartet over Jylland revet gjennom to paneler. Deler av to blader klippet ut med teksttap. Utgått biblioteksemplar med stempler. Dansk.
NOK: 3 500,00  Boknr: 433641
Tomus V. Kiøbenhavn 1769. (Andreas Hartvig Godiche). 8vo. (6),1104,(1) s. 46 foldekarter ,-prospekter, plansjer og tabeller. Samtidig helskinn speilbind med rik dekor i gulll- og blindtrykk og marmorerte snitt. De to store foldekartene med rift i to paneler. Utgått biblioteksemplar med stempler. Dansk.
NOK: 5 500,00  Boknr: 433642
2.opl. København 1976. (Gyldendals Tranebøger). 8vo. 111 s. Orig. omsl. Hilsen på fribl. Dansk.
NOK: 70,00  Boknr: 409134
3.oppl. München 1922. (Delphin Verlag). 4to. XXIX,193 s. Meget rikt illustrert. Orig. helsjirtingbd. Svakt plettet innbd. Navn på forsatsbl. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 614148
København 2008. (Societas Heraldica Scandinavica. Heraldiske studier 6). 8vo. 88 s. Illustrert i farver. Orig. omsl. Dansk.
NOK: 180,00  Boknr: 434384
Part I-II (komplett). Tredie Oplag. København 1748. (Johan Cristoph Groth). 8vo. (8),166+256 s. 1 (av 3) plansjer (kobberstukket våpenskjold), samt vignetter. Bundet i ett samt. skinnbd. Svakt slitt. Rift i tittelbladet til Part II (uten teksttap). *Den danske rikskansler og greve Peter Griffenfeldt ble dømt for korrupsjon og landsforræderi og satt de siste 18 år av sitt fangenskap på Munkholmen i Trondheim (1680-1698). Han døde i samme by 1699. Dansk.
NOK: 2 800,00  Boknr: 431190
København 1895. (P.G. Philipsens Forlag). 8vo. 640, (1) s. Priv. skinnbd. med orig. foromsl. medbundet. Ex libris på forsats. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 7071431
København 1971. (Gyldendal). 8vo. 304 s. Rikt illustrert. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Dansk.
NOK: 140,00  Boknr: 618867
København 1994. (C.A. Reitzels Forlag). 8vo. 79 s. Illustrert. Orig. omsl. Engelsk.
NOK: 130,00  Boknr: 620437
Kiøbenhavn 1799. (Gyldendals Forlag). 8vo. XIII,(1),162 s. Samt. skinnbd. Dansk.
NOK: 1 800,00  Boknr: 430751
København 1994. (Bergiafonden). 4to. 178 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Navnestempel på forsatsbl. Noen få understrekninger i teksten med blyant. Dansk.
NOK: 350,00  Boknr: 620193
Åbenrå 1961. (Historisk Samfund for Sønderjylland - Skrifter Nr. 24). 4to. 357 s. Meget rikt illustrert. Orig. omsl. Pen. Navn på smusstittelbl. Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 431882
København 2003. (Gyldendals Bogklubber). Stor 8vo. 303 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Pen. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 432960
Bind 1-2. 4.udg. 1.oppl. København 1989. (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck). 4to. 242 - 216 s. Meget rikt illustrert. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Fint sett. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 614112
Andet Bind. 1-3 Hefte. Kjøbenhavn 1781-84. 4to. (8),208+(4),198,(2)+(6),252 s. Pent samtidig priv. skinnbd. med rik gulldekor på ryggen. Innbindingen litt skrapet og slitt. To bl. løsnet bakerst. Materien i ren og pen stand. Ex libris på forsats. Dansk.
NOK: 1 850,00  Boknr: 41280
Kolding 1939. (Konrad Jørgensens Bogtrykkeri). 8vo. 151 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. *Dedikasjon fra redaktør på fribl. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 618628
Aarhus 2019. (Aarhus Universitetsforlag / 100 danmarkshistorier). 8vo. 100 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 621423
2. uændrede udgave. Oslo 1970. (Nationalmuseet). 8vo. 40 s. Illustrert. Orig. omsl. Bokeiermerke på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 615182
Oslo 1995. Stor 8vo. 288 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5095821
Ringe 1985. (Dansk Komité for Byhistorie: Byhistoriske Skrifter, Bind 3.). 8vo. 162 s. Illustrert. Orig. omsl. *Hilsen fra forfatteren på første blad. Dansk.
NOK: 230,00  Boknr: 618577
København 1937. (Mondes Forlag A/S). 8vo. 111 s. Orig. omsl. *Dedikasjon fra forfatteren på smusstittelbl. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 606435
Oslo 2008. 4to. 120 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. *Fra den dansk-svenske krigen (1908-1909) mellom Danmark-Norge og Sverige som igjen inngikk i Napoleonskrigene og hovedsaklig ble utkjempet i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Norsk (Bokmål).
NOK: 230,00  Boknr: 619074
København 2004. (Gads Forlag). 4to. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 230,00  Boknr: 621356
København 1989. (Borgens Forlag). 8vo. 259 s. Rikt illustrert. Karter. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 620473
København 2008. (Bastard Books). Folio. 198 s. Meget rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Innbd. med noen svake pletter. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 606078